Een goede omgang met de debiteur

Goede communicatie met je debiteuren is uiterst belangrijk wanneer je rendabel wilt blijven en serieus genomen wilt worden. Er zijn verschillende manieren waarop je de onderlinge communicatie met je debiteuren kunt verbeteren. Wanneer je een transparant debiteurenbeleid aanhoud zal er minder miscommunicatie ontstaan, en zullen uitbetalingen vaker op tijd gedaan worden. Dit werkt wel zo prettig.

Zorg voor duidelijkheid

Op het moment dat je wil dat debiteuren hun schulden tijdig aflossen, moet je zelf de eerste stappen ondernemen. Hieronder valt het duidelijk zijn in je eigen beleid als crediteur, en jouw houding ten opzichte van je debiteuren. Een transparant debiteurenbeleid is hierbij de sleutel. Wanneer je hier niet duidelijk in bent, geef je klanten het idee dat het voor jou niet zozeer van belang is, of dat je de administratie misschien niet zo goed op orde hebt als zou moeten. Vaak wordt hiervan geprofiteerd. Om dit te voorkomen, is het raadzaam een specifieke regelgeving op te zetten omtrent facturen, en deze ook duidelijk over te brengen op je klanten. Zet deze bijvoorbeeld op je website, of stuur deze als een document op naar de debiteur. Op deze manier kan er geen misverstand bestaan over jouw beleid. Bovendien is het noodzakelijk dat je frequent herinneringen blijft sturen wanneer de debiteur de betalingen toch af laat weten.

Wees direct

Voor optimale communicatie helpt het vaak als je op de meest directe manier contact houd met je klanten. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan whatsapp. Ook is het verstandig om vaak in contact te blijven met de klant. Op deze manier bestaat er openheid en transparantie tussen jou en de klant, krijgt de klant het idee dat het verzuimen van betalingen geen optie is. Bovendien is het over het algemeen slim om een goede relatie op te bouwen met de klant. Als jij in de debiteur investeert, zal je merken dat de debiteur ook meer in jou investeert. En daarmee in de facturen die hij nog heeft openstaan.